Το «Δικαίωμα στη Ζωή» καλεί σε συνάντηση φορείς κα σωματεία

Το «Δικαίωμα στη Ζωή» καλεί σε συνάντηση φορείς κα σωματεία

Το Σωµατείο «∆ικαίωµα στη Ζωή» καλεί στη συνάντηση – συζήτηση, όλους τους Φορείς και Σωµατεία, την Παρασκευή 17-2-2017 στα Γραφεία της Β” ΕΛΜΕ – ∆ιαλέτη 7 και ώρα 21.00.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:

Πλειστηριασµοί – Κατασχέσεις – Κόκκινα δάνεια.
Χρέη προς το ∆ηµόσιο – ∆ΕΚΟ – Ασφαλιστικά Ταµεία.
∆ιακοπές ρεύµατος και νερού.
Υγεία.
Όλοι µαζί µπορούµε να βρούµε τρόπους δράσης και ενηµέρωσης των πολιτών.

Με εκτίµηση
Σωµατείο «∆ικαίωµα στη Ζωή»

comments powered by Disqus