Νίκος Καραπάνος: Ενθαρρυντικές οι πρωτοβουλίες της νέας γενιάς του τόπου μας

Νίκος Καραπάνος: Ενθαρρυντικές οι πρωτοβουλίες της νέας γενιάς του τόπου μας

Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές αλλά και τους συµµετέχοντες στο διαδραστικό παιχνίδι «Ιερή Πόλη – The game», που πραγµατικά συνάρπασε τόσο µε την δράση, όσο και µε την επιτυχία του.

Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός πως µια νέα γενιά συµπολιτών µας χρησιµοποιεί µε δηµιουργικό τρόπο τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία και η µετάδοση της πληροφορίας, προσεγγίζοντας µε αυτό τον τρόπο, µια κορυφαία ιστορική εποχή για τον τόπο µας.

Η επαφή µε την Ιστορία µας µπορεί και πρέπει να είναι πολυδιάστατη. Να µην περιορίζεται απλά στο πλαίσιο µιας απλής µαθησιακής διαδικασίας, αλλά ν’ αποκτά βιωµατικό χαρακτήρα που θα της δώσει συνέχεια αλλά και ένταση. Και ίσως αυτό να είναι η σηµαντικότερη επιδίωξή µας. Να στηρίζουµε µε κάθε πρόσφορο τρόπο πρωτοβουλίες – όπως το συγκεκριµένο παιγνίδι – µέσα από τις οποίες να διατηρείται το ενδιαφέρον και κυρίως να διευκολύνεται µια γόνιµη επεξεργασία των στοιχείων που συνθέτουν την ιδιαίτερη φυσιογνωµία του πολιτισµού µας.

Ο δήµαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου
Νικόλαος Καραπάνος

comments powered by Disqus