Λογοτεχνία

Έτος Καβάφη το 2013

«Έτος Κ.Π. Καβάφη» ανακήρυξε το 2013 το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ),… »