Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ: Ομολογεί ο Δήμος Αγρινίου ότι διανεμήθηκαν τα κρέατα χωρίς τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ: Ομολογεί ο Δήμος Αγρινίου ότι διανεμήθηκαν τα κρέατα χωρίς τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις

Μετά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου που έγινε στις 30-4-2018 και αφού ετέθησαν από εμένα ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό διανομής κρεάτων και αφού ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δεν ήταν σε θέση εκείνη την ημέρα να απαντήσει και επιφυλάχθηκε να το πράξει εντός 30 ημερών στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο και ενώ είχε ήδη παρέλθει η προθεσμία αυτή, έλαβα στις 1-6-2018 μια απάντηση στο προσωπικό μου μαιλ σαν να επρόκειτο για μια ερώτηση και αντιστοίχως και μια απάντηση η οποία είχε προσωπικό χαρακτήρα. επειδή όμως οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και αντιστοίχως οι ερωτήσεις που γίνονται στη διάρκειά του έχουν δημόσιο χαρακτήρα, αναγκάστηκα να στείλω εγώ πλέον σε όλους του δημοτικούς συμβούλους την απάντηση που όφειλε η Δημοτική Αρχή να στείλει αρμοδίως, ώστε να γνωρίζουν άπαντες την «απάντηση» που δόθηκε, όπως κατωτέρω έχει το περιεχόμενό της.

Κύριοι συνάδελφοι
Δημοτικοί σύμβουλοι
Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-4-2018 (4η συνεδρίαση έτους 2018) τέθηκαν από εμένα τα κάτωθι ερωτήματα για τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ
Συγκεκριμένα :
Με βάση την υπ. αριθ. πρωτ. 76001/2-11-2017 διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας του Δήμου Αγρινίου διενεργήθηκε διαγωνισμός για την προμήθεια κρεάτων.
Κατά την διαδικασία αυτή παρατηρήθηκαν πολλά σφάλματα τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ούτε ως βαρεία αμέλεια και έτσι προέκυψαν τα εξής ερωτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο τα οποία όμως δεν απαντήθηκαν.
Συγκεκριμένα:
1) Τα κρέατα μοιράστηκαν χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αφού εκκρεμούσαν οι προθεσμίες για προσφυγές των συμμετεχόντων και ως εκ τούτου και χωρίς να έχει υπογραφεί η σύμβαση ;
2) Η ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) αποφάσισε ότι προσφορά μίας συμμετέχουσας (κ. Βλάχου) δεν στηρίζονταν σε τρίτους και επομένως με δεδομένο ότι η προσφορά της είχε μεγαλύτερη έκπτωση γιατί δεν κατακυρώθηκε σε αυτόν ;
3) Η Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Αγρινίου αγνόησε παντελώς την απόφαση της ΑΕΠΠ, η οποία όμως είναι δεσμευτική, προτείνοντας με απόφασή της την οποία επικύρωσε η Οικονομική Επιτροπή τον κ. Βάτσιο ως ανάδοχο.
4) Αφού κηρύχθηκε η κ. Βλάχου έκπτωτη γιατί δεν ζητήθηκε να καταπέσει η εγγυητική;
5) Στο δεκαήμερο (10μερο) της προθεσμίας για έκθεση απόψεων για την υπό συζήτηση προσφυγή έτερου συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, του κ. Παπαθανάση, η Οικονομική Επιτροπή, με έκτακτη συνεδρίαση, ακύρωσε την διαδικασία από το σημείο του ανοίγματος και μετά των δικαιολογητικών ενώ είχαν δοθεί και μοιρασθεί τα κρέατα ;;
6) Θα πληρωθεί μετά από όλα αυτά ο ανάδοχος ;

Η απάντηση παρελήφθη μόλις στις 1-6-2018 και μάλιστα στο προσωπικό μου mail.

1) ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΖΗΤΗΜΑ που ανακύπτει είναι ότι οι ερωτήσεις γίνονται στα Δημοτικά Συμβούλια για να δίδονται απαντήσεις ΔΗΜΟΣΙΩΣ και όχι ΙΔΙΩΤΙΚΩΣ.

2) ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΗΤΗΜΑ είναι ότι ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ αλλά έγινε μία «ΙΣΤΟΡΙΚΗ» αναφορά για το θέμα, η οποία συντάχθηκε υπηρεσιακά.

3) ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΖΗΤΗΜΑ που ανέκυψε είναι ότι η Δημοτική Αρχή, ακόμη και έτσι, ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑΝ (διανεμήθηκαν τα κρέατα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και χωρίς τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις).

Για να είστε λοιπόν όλοι γνώστες της «απάντησης» την αποστέλλω στο δικό σας mail.

ΑΓΡΙΝΙΟ, 11-6-2018
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

comments powered by Disqus