Συντήρηση μνημείων του Κήπου των Ηρώων με τη συνεργασία και επιμέλεια της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων

Συντήρηση μνημείων του Κήπου των Ηρώων με τη συνεργασία και επιμέλεια της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων

Σε συνεργασία με την υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ξεκινά από κοινού τις διαδικασίες και εργασίες συντήρησης των μνημείων που βρίσκονται εντός του Κήπου των Ηρώων.
Για το σκοπό αυτό, ο προϊστάμενος της ανωτέρω υπηρεσίας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Νίκο Καραπάνο, προκειμένου να συζητηθεί το πλαίσιο της συνεργασίας αλλά και οι λεπτομέρειες των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν.
Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ευχαρίστησε τον κ. Παπανδρέου για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα το υ Δήμου, καθώς όπως είπε τα μνημεία ειδικά του Κήπου των Ηρώων, επιβάλλεται να συντηρηθούν και ν’ αποκατασταθούν καθώς οι φθορές του χρόνου είναι ιδιαιτέρως εμφανείς.
Ο κ. Παπανδρέου από την πλευρά του, εξέφρασε κάθε διάθεση συνεργασίας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την αναγκαιότητα των εργασιών αποκατάστασης που απαιτούνται. Ήδη εργασίες έχουν γίνει στην προτομή του Αθανασίου Ραζη-Κότσικα καθώς επίσης του Μνημείου των Αμερικανών Φιλελλήνων.
Όπως συναποφασίσθηκε, εντός των επομένων ημερών για το σκοπό αυτό θα συσταθεί επιτροπή εκπροσώπων τόσο του Δήμου όσο και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων για τον συντονισμό και την έναρξη των εργασιών.

comments powered by Disqus