Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27–3–2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση υποβολής προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στα πλαίσια της ΟΧΕ με τίτλο “Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων των Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας και Μεσολογγίου – Αιτωλικού ” (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
Έγκριση αποδοχής της Πράξης “Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση πράξεων της ΟΧΕ για το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (Υποστηρικτική μελέτη κυκλοφοριακού σχεδιασμού για την υποβοήθηση της ΔΤΥ της Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου στη σύνταξη της μελέτης «Βελτίωση π» με Κωδικό ΟΠΣ 5010969 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020” (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
(Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ώρα 14.00 λόγω των εκδηλώσεων των Εορτών Εξόδου 2018)

Ο Πρόεδρος
Αγαθάγγελος Κότσαλος

comments powered by Disqus