Προσωρινός ανάδοχος στο πρώτο έργο του δήμου Αγρινίου από το πρόγραμμα ΒΑΑ

Προσωρινός ανάδοχος στο πρώτο έργο του δήμου Αγρινίου από το πρόγραμμα ΒΑΑ

Προσωρινό ανάδοχο ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αγρινίου στη δημοπράτηση του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στη νοτιοανατολική είσοδο της πόλης» προϋπολογισμού 4,8 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδος.

Στη διαδικασία συμμετείχαν 15 εργοληπτικές εταιρείες και προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» προσφέροντας έκπτωση 58,30%. Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλες οκτώ από τις συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρείες πρόσφεραν αντίστοιχα μεγάλες εκπτώσεις της τάξης του 50%. Πλέον εκτιμάται πως στα τέλη του καλοκαιριού θα εγκατασταθεί ο ανάδοχος του έργου. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι 18 μήνες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

comments powered by Disqus