Αποδοχή δωρεών προς το νοσοκομείο Αγρινίου

Αποδοχή δωρεών προς το νοσοκομείο Αγρινίου

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι, με τις υπ’ αριθμ. 2η /26-1-2018 και 16η /10-7-2018 αποφάσεις του Δ.Σ. έγινε αποδοχή των παρακάτω δωρεών:

Επίπλων για την ανανέωση εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων του Ξενώνα « ΑΡΓΩ».

Ενός (1) μηχανήματος για τον εντοπισμό φλεβών για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής.

Εκφράζουμε δημόσια τις θερμές ευχαριστίες μας για τις ανωτέρω δωρεές προς την κα. Πήλιουρα- Νταρίλα Βασιλική και έχουμε εδραία την πεποίθηση ότι θα βρει άξιους μιμητές.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης

comments powered by Disqus