Διαρροή μίγματος αερίου και τραυματισμός ατόμου στο εργοστάσιο της KNAUF – To φετινό σενάριο

Διαρροή μίγματος αερίου και τραυματισμός ατόμου στο εργοστάσιο της KNAUF – To φετινό σενάριο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε μια ακόμη άσκηση πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της KNAUF.
Το σενάριο περιελάμβανε την εκδήλωση πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής προϊόντων γυψοσανίδας, ώρα 9:00 το πρωί εντός του εργοστασίου και συγκεκριμένα στον στεγασμένο χώρο όπου υπάρχει ο οικίσκος απαέρωσης .
Σύμφωνα με το σενάριο από άγνωστη αιτία προκλήθηκε υπερπίεση στις δεξαμενές υγραερίου, η οποία οδήγησε σε μηχανική βλάβη του ρυθμιστή πίεσης μετά τον απαερωτή, με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή μίγματος αερίου στον στεγασμένο χώρο όπου υπάρχει ο οικίσκος απαέρωσης.
Σε απόσταση λίγων μέτρων από το σημείο της διαρροής υπάρχει μηχανουργείο στο οποίο πραγματοποιούνταν θερμές εργασίες (τροχός κοπής μετάλλων), οι σπίθες από τον τροχό προκάλεσαν την ανάφλεξη του υγραερίου που είχε εγκλωβιστεί στο στεγασμένο χώρο.
Ο μηχανικός βάρδιας ειδοποιήθηκε από τον αισθητήρα διαρροής, προσέγγισε το χώρο για να παρέμβει αλλά έχασε τις αισθήσεις του, λιποθύμησε και εγκλωβίστηκε στο σημείο.
Υπάρχει μεγάλη παραγωγή καπνού και ανάπτυξη υψηλής θερμοκρασίας, λόγω καύσης εντός του χώρου, γεγονός που καθιστά αδύνατη την προσέγγιση της ομάδας πυρασφάλειας του εργοστασίου, οι οποίοι έκαναν ανεπιτυχώς προσπάθειες , αφενός να κλείσουν την βάνα διακοπής παροχής LPG από τις δεξαμενές, αφετέρου να κατασβήσουν την πυρκαγιά.
Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνέδεσαν από πυροσβεστική φωλιά που διαθέτει η επιχείρηση, σωλήνες εκροής νερού διαμετρήματος 0,045 προσπαθώντας όμως ανεπιτυχώς να προβούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς .
Στο χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντός του εργοστασίου, σύμφωνα πάντα με το σενάριο, βρίσκεται εγκλωβισμένος ένας υπάλληλος της επιχείρησης ο οποίος είχε θέσει σε λειτουργία τον καυστήρα.
Η πυρκαγιά αναφέρθηκε κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης στο κέντρο της Πυροσβεστικής υπηρεσίας από υπάλληλο της επιχείρησης ο οποίος έδωσε τις απαραίτητες πληροφορίες για την θέση – είδη των καιόμενων υλικών και τον εγκλωβισμό ενός εργαζομένου στο χώρο του οικίσκου απαέρωσης εντός του εργοστασίου πληροφορώντας επίσης, ότι έχει χάσει τις αισθήσεις του με συνέπεια να απειλείται άμεσα η ζωή του.

e-maistros.gr

comments powered by Disqus