Ο Κατσιφάρας πηγαίνει αλλού… τις εκπτώσεις των έργων της Αιτωλοακαρνανίας

Ο Κατσιφάρας πηγαίνει αλλού… τις εκπτώσεις των έργων της Αιτωλοακαρνανίας

Ενώ οι εκπτώσεις των έργων της Αχαΐας γίνονται νέα έργα στην Αχαΐα
Με τις συνήθεις τυμπανοκρουσίες ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας ανακοίνωσε στα τέλη του προηγούμενου μήνα πως υπέγραψε τη σύμβαση για το έργο «Συντήρηση-Αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία-Μενίδι)» προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στη σημερινή όμως συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας η Περιφερειακή Αρχή εισηγήθηκε την τροποποίηση του κωδικού του έργου μειώνοντας τον προϋπολογισμό στο ύψος της υπογραφείσας σύμβασης (1,97 εκατ. ευρώ) και τα περίπου 4 εκατ. ευρώ που προέκυψαν ως όφελος από την έκπτωση του αναδόχου του έργου, η Περιφερειακή Αρχή αντί να τα χρησιμοποιήσει για κάποια άλλη εργολαβία για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της Αιτωλοακαρνανίας, τα προσφέρει στην Αχαΐα εντάσσοντας ένα νέο έργο στην Αχαΐα προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο «Συντήρηση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ της ΠΕ Αχαΐας, αρμοδιότητας ΠΔΕ, περιόδου 2019-2020″.

Το έργο αυτό στην Αχαΐα καθώς επίσης και δύο ακόμη εργολαβίες που αφορούν το σύνολο όμως της Δυτικής Ελλάδας, συγκεκριμένα η «Συντήρηση Πρασίνου και Σήμανση Ασφάλιση στο ΕΟΔ ΠΔΕ περιόδου 2019-2020″ και η «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε.» είναι οι οφελειμένοι από τις εκπτώσεις στα έργα της ΠΔΕ. Έτσι διαπιστώνει κανείς πως ενώ για την Αχαΐα οι εκπτώσεις από τα έργα της (ανάλογη μεγάλη έκπτωση υπάρχει και στο έργο «Συντήρηση-Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας της Ε.Ο.33 Πάτρα – Τρίπολη») επιστρέφουν ως νέα έργα για το νομό Αχαΐας, οι εκπτώσεις των έργων της Αιτωλοακαρνανίας «επιδοτούν» έργα για το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Και μένουν στην Αιτωλοακαρνανία τα 135 χλμ της Εθνικής Οδού από το Αντίρριο μέχρι το Μενίδι με μία εργολαβία μόλις 1,9 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι ψίχουλα για τη συντήρηση τόσων χιλιομέτρων δρόμου και ο Περιφερειάρχης την ίδια ώρα που μεταφέρει πόρους από την Αιτωλοακαρνανία στους άλλους νομούς μιλά για άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων…

Αναλυτικά η 7η Τροποποίηση του έργου με κωδικό 2014ΕΠ50100002 και τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000) χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού.
Στο Υποέργο 02 μειώνονται οι προϋπολογισμοί σε τρία υποέργα στο ύψος της υπογραφείσας σύμβασης ως εξής:
02.07 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ: Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία-Μενίδι) 1.972.800,00
02.10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 33 »ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ» (έως όρια Ν. Αρκαδίας) και των κλάδων της 2.252.057,71
02.12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ – ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 1.035.566,22
Ενώ προστίθενται τα εξής νέα υποέργα:
02.19 Συντήρηση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ της ΠΕ Αχαΐας, αρμοδιότητας ΠΔΕ, περιόδου 2019-2020 4.000.000,00
02.20 Συντήρηση Πρασίνου και Σήμανση Ασφάλιση στο ΕΟΔ ΠΔΕ περιόδου 2019-2020 3.000.000,00
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου 02 μειώνεται από 40.886.046,14€ στα 36.853.136,71€ κατά 4.032.909,43€
Στο Υποέργο 03 προστίθενται το εξής νέο υποέργο για να καλυφθούν οι ανάγκες του ηλεκτροφωτισμού στις τρείς περιφερειακές ενότητες,
03.11 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε. για τη περίοδο 2019-2020 3.252.033,29
Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 03 αυξάνεται στα 3.252.033,29€ από 786.130,56€ κατά -2.465.902,73€

agrinioculture.gr

comments powered by Disqus