Θετική εξέλιξη η αναστολή μετακινήσεων των υπαλλήλων της ΔΟΥ Μεσολογγίου,να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός της Α.Α.Δ.Ε. για τις Δ.Ο.Υ.

Θετική εξέλιξη η αναστολή μετακινήσεων των υπαλλήλων της ΔΟΥ Μεσολογγίου,να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός της Α.Α.Δ.Ε. για τις Δ.Ο.Υ.

Με τη θετική εξέλιξη παγώματος (30/8) των μετακινήσεων τριών (3) υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου προς τη Δ.Ο.Υ. Αγρινίου – οι οποίες πρέπει να ανασταλούν οριστικά – ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η πλήρωση 548 θέσεων με γραπτό διαγωνισμό, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Δώδεκα (12) θέσεις αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας.
Με βάση τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το συνημμένο πίνακα κατανομής θέσεων που σας αποστέλλουμε, θεωρούμε ότι:
α) Τουλάχιστον πέντε (5) θέσεις πρέπει να δοθούν στη Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου.
β) Να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα μετάθεσης και άλλων υπαλλήλων από όμορες Δ.Ο.Υ., π.χ. Πάτρα, προς τη Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, όταν και όποτε εκδηλωθεί αντίστοιχο ενδιαφέρον.
Ο συνδυασμός των δύο (2) παραπάνω ενεργειών της Α.Α.Δ.Ε. θα ενισχύσει τη Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου και θα συμβάλει με καίριο και αποτελεσματικό τρόπο στην αναβάθμισή της και την επίτευξη των στόχων της.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

comments powered by Disqus