Η απόφαση κατά της ΑΕΚ για Χριστοδουλόπουλο! Τι ανακοίνωσε η Επιτροπή

Η απόφαση κατά της ΑΕΚ για Χριστοδουλόπουλο! Τι ανακοίνωσε η Επιτροπή

Η Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών αποφάσισε κατά της ΑΕΚ στην εκδίκαση της υπόθεσης για τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, όπου η Ένωση ζητούσε χρηματική αποζημίωση για τη μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό. Στο Διαιτητικό θα κριθεί το “κομμάτι” των ποινών. Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.
Στο διαιτητικό δικαστήριο θα κριθεί το αίτημα της ΑΕΚ για ποινές σε Ολυμπιακό και Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, μετά τη μετεγγραφή του παίκτη στην ομάδα του Πειραιά, με την Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών πάντως, να αποφασίζει ενάντια στην Ένωση, όσον αφορά το αίτημα για οικονομική αποζημίωση.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ για την απόφαση μάλιστα, σημειώνεται ότι η Επιτροπή απέρριψε την προσφυγή της ΑΕΚ, αποδεχόμενη και τις παρεμβάσεις της ομοσπονδίας, αλλά και του «Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.)».

Η απόφαση της Επιτροπής
Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η ΠΕΕΟΔ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

* Της αιτούσας ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Της καθ’ ης η αίτηση ΠΑΕ ΑΕΚ. (Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 16.07.2018 προσφυγή της κατά της καθ’ ης που κατατέθηκε στην Γραμματεία της Επιτροπής αυτής με α.π. ΕΠΟ: 19979/16.07.2018, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 23.07.2018):

Απορρίπτει την προσφυγή.

* Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 18871/03.07.2018 προσφυγή της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά: 1) του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου του Χρήστου 2) της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:

Διατάσσει τον χωρισμό της, σωρευόμενης στο με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 18871/03.07.2018 δικόγραφο προσφυγής, αίτησης καταβολής αποζημίωσης στρεφομένης μόνο κατά της β’ καθ’ ης.

Παραπέμπει αυτήν προς εκδίκαση στο αρμόδιο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου.

Συνεκδικάζει κατά τα λοιπά τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 18871/03.07.2018 προσφυγή και τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 19974/16.07.2018 πρόσθετη παρέμβαση.

Απορρίπτει τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 18871/03.07.2018 προσφυγή κατά το μέρος που κρατεί.

Δέχεται τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 19974/16.07.2018 πρόσθετη παρέμβαση.

* Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 18729/02.07.2018 αίτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου του Χρήστου.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 19972/16.07.2018 πρόσθετη παρέμβαση του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.), υπέρ του μέλους του Λάζαρου Χριστοδουλόπολου [καθ’ ου της ανωτέρω με αρ. πρωτ. ΕΠΟ 18729/02.07.2018 προσφυγής] και κατά της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΑΕ ΑΕΚ.

Συνεκδικάζει τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 18729/02.07.2018 προσφυγή και τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 19972/16.07.2018 πρόσθετη παρέμβαση.
Απορρίπτει, κατά πλειοψηφία, τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 18729/02.07.2018 προσφυγή.
Δέχεται τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 19972/16.07.2018 πρόσθετη παρέμβαση».

comments powered by Disqus