ΕΚΜ: Να αποσυρθεί η τροπολογία για την αύξηση των ημερών ασφάλισης

ΕΚΜ: Να αποσυρθεί η τροπολογία για την αύξηση των ημερών ασφάλισης

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2018, οι συνθήκες σταθεροποίησης της οικονομίας δεν έχουν φθάσει σε μια βιώσιμη φάση για τη χώρα μας. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε ποσοστό 27,5%, με χιλιάδες ανέργους να βρίσκονται σε μια χώρα με αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε από την Κυβέρνηση να αναιρέσει την τροπολογία που αφορά την αύξηση των ημερών ασφάλισης από 50 σε 75 ημέρες που επρόκειτο να εφαρμοστεί από 1 Μαρτίου 2019.

Η λήψη αυτού του μέτρου θα επιφέρει δυσκολίες εύρεσης εργασίας σε χιλιάδες εργαζομένους, ενώ οι ήδη εργαζόμενοι μην μπορώντας να καλύψουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές τους, θα μένουν ανασφάλιστοι αφού δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στα προβλεπόμενα όρια και δεν θα έχουν τις καλύψεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ι.Π. Μεσολογγίου

comments powered by Disqus