Πρόταση του δήμου Αγρινίου για ενεργειακή αναβάθμιση στο ΔΑΚ Αγρινίου

Πρόταση του δήμου Αγρινίου για ενεργειακή αναβάθμιση στο ΔΑΚ Αγρινίου

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» εξέδωσε πρόσκληση για την «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων–δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις».

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αγρινίου θα υποβάλει πρόταση με τίτλο «Επεμβάσεις Ενεργειακής αναβάθμισης και Εξοικονόμησης ενέργειας Κλειστού Γυμναστηρίου Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) «Μιχάλης Κούσης» Δήμου Αγρινίου». Η πράξη θα αφορά :
• Αντικατάσταση των Φωτιστικών σωμάτων με νέα LED, υψηλότερης απόδοσης και μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης.
• Αντικατάσταση Κουφωμάτων με νέα Υψηλότερης Ενεργειακής Απόδοσης
• Τοποθέτηση Ενεργειακών Υαλοπινάκων
• Μόνωση Εξωτερικών Τοίχων
• Βελτίωση του συστήματος Θέρμανσης του κτιρίου
• Βελτίωση του συστήματος Αερισμού του κτιρίου.

Οι αιτούμενοι προϋπολογισμοί πράξεων του προγράμματος δεν δύναται να ξεπερνούν:
• Για παρεμβάσεις σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις τα 3.000.000,00 € (Συνολική Δημόσια Δαπάνη),
• Για παρεμβάσεις σε ανοικτές κολυμβητικές αθλητικές εγκαταστάσεις το 1.000.000,00 € (Συνολική Δημόσια Δαπάνη).

comments powered by Disqus