Πρόσληψη ενός Παθολόγου και ενός Παιδιάτρου στο Νοσοκομείο Αγρινίου

Πρόσληψη ενός Παθολόγου και ενός Παιδιάτρου στο Νοσοκομείο Αγρινίου

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας – Ν.Μ. Αγρινίου ανακοινώνεται ότι, ανέλαβε υπηρεσία στις 12/10/2018 η επικουρικός Παιδίατρος και σήμερα 15/10/2018 η επικουρικός Παθολόγος με διάρκεια σύμβασης δύο(2) έτη.
Η ανωτέρω εξέλιξη ενισχύει σημαντικά το έμψυχο δυναμικό και την καλύτερη υποστήριξη της Παιδιατρικής και Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης

comments powered by Disqus