Το νέο Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

Το νέο Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

1.- Σας γνωρίζουμε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, όπως προέκυψε, ύστερα από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την 17-10-2018 σύμφωνα με την Αριθ. 07/2018/17-10-2018 πράξη Γενικής Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης, καθώς και τη συγκρότηση αυτού σε σώμα, ως κάτωθι:

ΤΑΦΙΑΔΗΣ Νικόλαος Πρόεδρος
ΠΑΠΠΑ Ευανθία Αντιπρόεδρος
ΤΑΜΠΑΚΗ Κοραλία Γενική Γραμματέας
ΒΑΣΣΗΣ Βασίλειος Ταμίας
ΙΩΑΝΝΟΥ Θεοδώρα Μέλος
ΠΑΛΙΟΥΡΑ Μαρία Μέλος
ΧΑΝΤΖΗ Κορίνα Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη :
α)ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία
β)ΣΚΑΛΙΣΤΗ Έρια
γ)ΣΑΞΑΜΗ Γεωργία

Αντιπρόσωπος στην Ένωση Γονέων Δήμου Αγρινίου
ΤΑΦΙΑΔΗΣ Νικόλαος με αντικαταστάτη την ΠΑΠΠΑ Ευανθία

2.- Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι η διάρκεια θητείας του Δ.Σ. δυνάμει άρθρου 17 του καταστατικού είναι διετής.

3.- Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και ευελπιστούμε, όπως επιβάλλεται , στην μεταξύ μας αγαστή & δημιουργική συνεργασία.
Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Ταφιάδης Νικόλαος Ταμπάκη Κοραλία

comments powered by Disqus