1ο & 12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου με Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ για μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

1ο & 12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου με Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ για μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Με συμπληρωματική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της αριθμ. Φ1/63691/Δ1/13-04-2017 (ΦΕΚ Β ́ 1403) υπουργικής απόφασης, νέες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ. Σύμφωνα με την απόφαση στην Αιτωλοακαρνανία εντάσσονται δύο σχολεία, το 1ο και το 12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.

Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), έχουν στόχο την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (αλλοδαπούς, παλιννοστούντες, ρομά, μουσουλμανόπαιδες) στο εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης.
Στις τάξεις φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Ο μικρότερος αριθμός μαθητών/τριών με τον οποίο δημιουργούνται ΖΕΠ, είναι 7 και ο μεγαλύτερος αριθμός 17. Σε κάθε Τάξη Υποδοχής, δύνανται να συμμετέχουν μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε διαφορετικές τάξεις της ίδιας βαθμίδας.

agrinioculture.gr

comments powered by Disqus