ΣΕΝΑ: Η διασπορά ψευδών πληροφοριών αποτελεί πράξη καταδικαστέα

ΣΕΝΑ: Η διασπορά ψευδών πληροφοριών αποτελεί πράξη καταδικαστέα

Σήμερα 17/10/18 και κατόπιν συνεδρίασης του Δ.Σ του Σ.Ε.Ν.Α αποφασίστηκε ομόφωνα ότι:
Η δημοσίευση και η παντός είδους διασπορά ψευδών πληροφοριών και συκοφαντικής δυσφήμισης, που βασίζονται σε ανυπόστατα γεγονότα και ισχυρισμούς από τοπικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, βλαπτοντας το ήθος, την αξιοπρέπεια, την επαγγελματική και συνδικαλιστική ιδιότητα καθενός εκάστου τον μελών και του προεδρείου, αποτελεί πράξη καταδικαστέα.
Ως εκ τούτου, εμείς τα μέλη και το προεδρείο του Σ.Ε.Ν.Α, επιφυλασσομαστε κάθε νόμιμου μέσου και δικαιώματος μας προκειμένου να υπερασπίσουμε σε κάθε παρόμοια με τα ανωτέρω περίπτωση την συνδικαλιστική δράση και ιδιότητα μας.

Για το Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Καραγιώργος Βασίλειος
Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΤΕΑΣ: Αργυρίου Κων/ίνα

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ε.Μπαρε
Π.Μπουρναζος
Β.Παπασπυρος
Β.Μαχαλιωτης
Δ.Τσιαντας

comments powered by Disqus