Ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) της Ν.Μ. Αγρινίου

Ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) της Ν.Μ. Αγρινίου

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων που αφορούν την πρόσκληση με τίτλο Δράση 4.c.1.1-a1: << Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές υγείας για την ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας>>, εντάσσεται το έργο <<Ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.)>> της Ν.Μ. Αγρινίου, συνολικού προϋπολογισμού 408.670,00 ευρώ.
Εκ μέρους της Διοίκησης εκφράζουμε τις δημόσιες ευχαριστίες μας σε όλους τους συντελεστές που έφεραν εις πέρας το σπουδαίο αυτό έργο, υπενθυμίζοντας ότι είναι η πρώτη φορά που Νοσηλευτική Μονάδα του Νομού μας εντάσσεται σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης

comments powered by Disqus