Κ. Λύρος: Η καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου βασικό μας μέλημα

Κ. Λύρος: Η καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου βασικό μας μέλημα

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υποψηφίου Δημάρχου κ. Κώστα Λύρου και συνεργατών του με το Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εργαζομένων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τα μέλη για τα θέματα, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα προβλήματα που απορρέουν από αυτά, σε όλους τους τομείς. Από το συμβούλιο κατατέθηκαν θέσεις και προτάσεις και για την αντιμετώπιση τους και ακολούθησε εποικοδομητικός και θετικός διάλογος.
Βασικό μέλημα του υποψήφιου Δημάρχου κ. Κώστα Λύρου και των συνεργατών του, όπως αναφέρθηκε στην συνάντηση, είναι η όσο το δυνατόν αρτιότερη οργάνωση των υπηρεσιών, ώστε να μπορεί ο καθένας να δώσει τον καλύτερο του εαυτό και να πιάνει τόπο η προσπάθεια όλων.

Από το Γραφείο του
Υποψήφιου Δημάρχου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
Κώστα Λύρου

comments powered by Disqus