Πρόσληψη επικουρικού καρδιολόγου για δύο χρόνια στο Νοσοκομείο Αγρινίου

Πρόσληψη επικουρικού καρδιολόγου για δύο χρόνια στο Νοσοκομείο Αγρινίου

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι, με την υπ΄αριθμ.
9332/23-11-2018 απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, τοποθετήθηκε Καρδιολόγος για δυο(2) χρόνια στο Νοσοκομείο Αγρινίου, που θα στελεχώσει έτι περαιτέρω την Καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου.
Η ιατρός ανέλαβε σήμερα, 3/12/2018, υπηρεσία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης

comments powered by Disqus