Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την περιφορά των Επιταφίων στο κέντρο του Αγρινίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την περιφορά των Επιταφίων στο κέντρο του Αγρινίου

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την περιφορά των Επιταφίων την Μεγάλη Παρασκευή 06/04/2018, στην πόλη του Αγρινίου».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Νόμο 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999).
2. Την υπ’ αριθ. 1002/1/57-η από 03/04/2018 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

α. Την σταδιακή ακινητοποίηση των οχημάτων ή την εκτροπή αυτών μέσω παρακαμπτήριων οδών της πόλης του Αγρινίου, καθ’ όλο το μήκος των διαδρομών που θα ακολουθήσουν οι Επιτάφιοι των Ι. Ναών Αγίου Δημητρίου, Αγίου Γεωργίου, Αγίας Τριάδας και Αγίου Χριστοφόρου, από ώρα 20.30΄ έως ώρα 22.30΄ της 06/04/2018, ήτοι στις δημοτικές οδούς: Παπαϊωάννου – Αναστασιάδη – Σαλάκου – Δαγκλή – Πλατεία Χατζοπούλου – Καλυβίων – Χαρ. Τρικούπη – Γοργοποτάμου – Μπαϊμπά – Π. Σούλου – Μακρή – Ι. Σταϊκου – Πλατεία Καραπανέϊκα – Παναιτωλικού – Θεοτοκοπούλου.

β. Την ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ στάθμευσης από ώρα 17.30΄ έως ώρα 23.00΄ της 06/04/2018 σε όλο το μήκος της διαδρομής του Επιταφίου του Ι. Ναού Ζωοδόχου Πηγής, ήτοι στις δημοτικές οδούς: Π. Τσαλδάρη, Αφών Παπαστράτου, Σουλίου και Ζωοδόχου Πηγής.

γ. Την ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ κυκλοφορίας των οχημάτων από ώρα 19.00΄ έως ώρα 23.00΄ της 06/04/2018 στις κατωτέρω δημοτικές οδούς της πόλης του Αγρινίου, από τις οποίες θα διέλθει ο Επιτάφιος του Ι. Ναού Ζωοδόχου Πηγής ήτοι: α) Περιμετρικά της Πλατείας Δημοκρατίας, β) Π. Τσαλδάρη σε όλο το μήκος της, γ) στο τμήμα της οδού Ζωοδόχου Πηγής από Τσαλδάρη έως Σουλίου.

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης από 17.30΄ ώρα της 06/04/2018.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Αστυνομικός Διευθυντής

comments powered by Disqus