Προσοχή: Χάθηκε σκυλάκι στη Ναύπακτο

Προσοχή: Χάθηκε σκυλάκι στη Ναύπακτο

Προσοχή: Χάθηκε σκυλάκι αρσενικό σέττερ στη Ναύπακτο, στις 10/04/2013.

Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6958289757 εάν γνωρίζετε σχετικά.

http://nafsclick.blogspot.gr/

Κατηγορία: Pets

comments powered by Disqus