Υποθαλάσσια ζεύξη Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδας: Προχωρά η επανεκκίνηση του έργου

Υποθαλάσσια ζεύξη Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδας: Προχωρά η επανεκκίνηση του έργου

Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών η σύμβαση με τον Τεχνικό Εμπειρογνώμονα για την επανεξέταση και τον έλεγχο των υφιστάμενων μελετών προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία νέου διαγωνισμού παραχώρησης για το έργο της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Λευκάδας.

Να θυμίσουμε ότι η σύμβαση είχε υπογραφεί με τον καθηγητή του ΕΜΠ κ.Γιώργο Μπουκοβάλα του τομέα Γεωτεχνικής στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ο οποίος διερεύνησε τα παρακάτω θέματα:

1) Γεωτεχνική θεώρηση ευστάθειας και συμπεριφοράς επιχώματος πρόσβασης στη λιμνοθάλασσα Αβλέμονα. Επάρκεια των προτεινόμενων μέτρων (αντίβαρα + επιφόρτιση). Εναλλακτικές δυνατότητες επιτάχυνσης των εργασιών (χρόνος φορτίσεων) για την παραλαβή περαιωμένου έργου σε μικρότερο χρόνο. Σχολιασμός των Παραρτημάτων «Έλεγχος πιθανότητας ρευστοποίησης», «Ευστάθεια και καθιζήσεις
επιχώματος».

comments powered by Disqus