Συνάντηση εργασίας για τους μικρούς ορεινούς δήμους της Δυτικής Ελλάδας,Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας με τη συμμετοχή του Δημάρχου Θέρμου Σ.Κωνσταντάρα

Συνάντηση εργασίας για τους μικρούς ορεινούς δήμους της Δυτικής Ελλάδας,Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας με τη συμμετοχή του Δημάρχου Θέρμου Σ.Κωνσταντάρα

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δήμου Νικολάου Πλαστήρα στο Μορφοβούνι Καρδίτσας , την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 , συνάντηση εργασίας στην οποία μετείχαν όλοι οι Δήμαρχοι ορεινών δήμων των Περιφερειών , Δυτικής Ελλάδας , Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας . Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν ζητήματα λειτουργίας των ορεινών δήμων και εκτός των δημάρχων συμμετείχαν στελέχη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) Α.Ε και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός υποστήριξης των ορεινών δήμων της χώρας , ο οποίος θα αφορά θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης των αναγκαίων έργων . Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε ο Δήμαρχος Θέρμου Σπυρίδων Κωνσταντάρας , ο οποίος έκανε μια συνολική τοποθέτηση για τα προβλήματα των ορεινών δήμων και ειδικότερα αναφέρθηκε στην υποστελέχωση των υπηρεσιών , στα προβλήματα που δημιούργησε ο Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων 4412/2016 και στην ανεπάρκεια τεχνικού προσωπικού . Τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των μικρών ορεινών δήμων με πρόσθετη χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ , με στόχευση έργα που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ. Τέλος , αποφασίστηκε το Δήμο Θέρμου να τον υποστηρίζει από την ΜΟΔ Α.Ε το στέλεχος κ. Μαρία Ανδρονή και με άλλα στελέχη της ΜΟΔ να συντάσσουν τεύχη δημοπράτησης έργων, προγραμματικές συμβάσεις και να δίνονται κατευθύνσεις για την καλύτερη ενεργοποίηση του μηχανισμού υποστήριξης . Εκ μέρους της ΕΕΤΑΑ τονίστηκε η διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας Τεχνικής Υπηρεσίας για μικρούς δήμους από ΜΟΔ ή ΕΕΤΑΑ, ενώ έγινε εκτενή συζήτηση για τα Προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών . ΟΙ συναντήσεις θα συνεχιστούν ανά περιφέρεια , ώστε να επιταχυνθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων στους ορεινούς δήμους .

Θέρμο 18/03/2018
Γραφείο Τύπου Δημάρχου Θέρμου.

comments powered by Disqus