Τροποποιήσεις στην ΚΥΑ που διέπει την λειτουργία της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ στο Πλατυγιάλι.

Τροποποιήσεις στην ΚΥΑ που διέπει την λειτουργία της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ στο Πλατυγιάλι.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφουν 4 συναρμόδιοι Υπουργοί στις 4.6.2019, επέρχεται τροποποίηση της ΚΥΑ υπ’ αριθ. Φ.Α.5/29/9840/1349/06-09-2010 (ΦΕΚ386/ΑΑΠ/2010) και των μετέπειτα αλλαγών σε αυτή που έγιναν το 2013, που άλλαξαν οι περιβαλλοντικοί Όροι της Ναυτιλιακής Βιομηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο

http://mytikaspress.blogspot.com

comments powered by Disqus