Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Επιχειρηματικές δυνατότητες συνεργασίας στο Ισραήλ.

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Επιχειρηματικές δυνατότητες συνεργασίας στο Ισραήλ.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του για τη δυνατότητα
επιχειρηματικών συνεργασιών με τη χρήση της πλατφόρμας επιχειρηματικών αιτημάτων της
Ομοσπονδίας των Ισραηλινών Επιμελητηρίων (Federation of Israeli Chambers of Commerce).
Στην ανωτέρω πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τα
αιτήματα επιχειρηματικής συνεργασίας Ισραηλινών εταιρειών καθώς και να δημοσιεύσουν δικά
τους.

Για την δημοσίευση αιτήματος μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία σας στο παρακάτω link:
https://www.chamber.org.il/37679/post-your-offer/ .

Για την έρευνα δημοσιευμένων αιτημάτων επιχειρηματικής συνεργασίας Ισραηλινών εταιρειών
μπορείτε να εισέλθετε στο παρακάτω link: https://www.chamber.org.il/37679/40433/ .

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

comments powered by Disqus