Σύνδεση Δομών Αστέγων με το κέντρο της πόλης

Σύνδεση Δομών Αστέγων με το κέντρο της πόλης

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων ξεκίνησε η σύνδεση
των Δομών Αστέγων με το κέντρο της πόλης μέσω των δρομολόγιων του Αστικού
ΚΤΕΛ Αγρινίου.
Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνται τα εξής δρομολόγια.

Αγρίνιο – Δομές:
− 8:30 (αφετηρία οδός Μαβίλη)
− 13: 50 (αφετηρία οδός Μαβίλη )
− 19:40 (αφετηρία οδός Μαβίλη )

Δομές – Αγρίνιο:
− 08:40
− 14:00
− 20:00

Οι Δομές Αστέγων του Δήμου Αγρινίου, το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας και το
Υπνωτήριο, είναι οι μοναδικές που λειτουργούν στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας και
έχουν ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των
Διακρίσεων» του επιχειρησιακού προγράμματος: «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ε.Π ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η φιλοξενία στις Δομές Αστέγων Δήμου Αγρινίου εντάσσεται στην πολιτική της
προσωρινής – μεταβατικής φιλοξενίας. Στόχος είναι η κινητοποίηση, η κοινωνική
επανένταξη και η μετάβαση των ωφελούμενων σε ανεξάρτητες μορφές στέγασης. Η
δομή αυτή απευθύνεται σε άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία
στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη,
ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές
προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης,
ιδίως σε αυτούς που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, σε ιδρύματα και σε άλλες
κλειστές δομές σε ακατάλληλα καταλύματα και είναι αυτοεξυπηρετούμενα.
Οι Δομές Αστέγων του Δήμου Αγρινίου, δέχονται και εξυπηρετούν ΑμΕΑ
ωφελούμενους, που είναι άστεγοι, αφού αξιολογήσουν τους φακέλους τους, με βάση
τον κανονισμό λειτουργίας των Δομών. Διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένο και
εξοπλισμένο χώρο ΑμΕΑ και Επιστημονικό Προσωπικό.

comments powered by Disqus