Δωρεάν σχολικά είδη από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Αγρινίου

Δωρεάν σχολικά είδη από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Αγρινίου

Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας των οποίων τα παιδιά έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου την τρέχουσα σχολική χρονιά, να προσκομίσουν στα γραφεία μας βεβαίωση εγγραφής προκειμένου να τους προσφέρουμε δωρεάν σχολική τσάντα και άλλα σχολικά είδη.

Η ακριβής ώρα της εκδήλωσης, θα ανακοινωθεί εγκαίρως και θα ειδοποιηθούν όλοι όσοι προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

comments powered by Disqus