3η Παράταση 1 ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2

3η Παράταση 1 ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2

3η Παράταση 1 ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του
Υπομέτρου 19.2 (έργα ιδιωτικού χαρακτήρα).

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΕΔΠ CLLD-Leader της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, παρατείνεται η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων Στήριξης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 19.2 (έργα ιδιωτικού χαρακτήρα), του
Τοπικού Προγράμματος CLLD-LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ.
Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η 15 η
Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.
Ημερομηνία υποβολής φυσικού φακέλου ορίζεται η 22 η Νοεμβρίου 2019 και ως ώρα
14:00.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής Πρόσκλησης (βλέπε
σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.trihonida.gr ).

Για την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & της Ε.Δ.Π.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

comments powered by Disqus