Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος

Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος

Ο Δήμος Ξηρομέρου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος με την διαδικασία του άρθρου 55, νόμος 4557/2018 και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά σε διάστημα 5 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας. Επισυνάπτεται η σχετική μελέτη αρ 46/2019 της Δ.Τ.Υ Ι.Π Μεσολογγίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ

comments powered by Disqus