«Ανοίγει» νέα πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων

«Ανοίγει» νέα πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, «ανοίγει»
από την ερχόμενη Δευτέρα μία ακόμη σημαντική πρόσκληση για την ενεργειακή
αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων που βρίσκονται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Πρόκειται για την δράση «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή
αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ο συνολικός
προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ.
Μέσω της πρόσκλησης χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, δεδομένου ότι τα κτίρια του
.δημόσιου αποτελούν βασικό παράγοντα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.
Η αναβάθμιση μπορεί να αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των
κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων
ψύξης – θέρμανσης, χρήση ΑΠΕ, συστήματα διαχείρισης ενέργειας κλπ.
Παρεμβάσεις δηλαδή, με τις οποίες επιδιώκεται μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά
αποδοτικών συστημάτων καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης
ενέργειας.

comments powered by Disqus