Ερώτηση Δ. Κωνσταντόπουλου για τις ζημιές στους ελαιοπαραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας

Ερώτηση Δ. Κωνσταντόπουλου για τις ζημιές στους ελαιοπαραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας

Κύριε Υπουργέ,

Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας ΕΥΔΑΠ ΑΕ έχει συναφθεί η από 9/12/1999 σύμβαση κατ’εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 2 ν. 2744/1999 με αντικείμενο την παροχή αδιύλιστου ύδατος και την παροχή χρήσης όλων των υποδομών που τροφοδοτούν το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας.

Η σύμβαση αυτή έληξε την 25/10/2019 και μέχρι σήμερα δεν έχει ανανεωθεί.

Κατόπιν αυτών ερωτάσθε:
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανανέωσης της σύμβασης;
Και ζητάμε για την ενημέρωση του Κοινοβουλίου όπως κατατεθούν αντίγραφα του σχεδίου ή/και των σχεδίων ανανέωσης της σύμβασης αυτής.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Γιώργος Αρβανιτίδης

comments powered by Disqus