Κανονικά οι συμβάσεις καθαριότητας στο Νοσοκομείο Αγρινίου

Κανονικά οι συμβάσεις καθαριότητας στο Νοσοκομείο Αγρινίου

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι:

Όσον αφορά τις ατομικές συμβάσεις καθαριότητας για την Ν.Μ. Αγρινίου, η προσωρινή διαταγή του Διοικητικού Εφετείου Πατρών δεν κωλύει την εκτέλεσή των, δεδομένου ότι αυτές είχαν υπογραφεί σε χρόνο που δεν υφίστατο καμία αναστολή και επομένως εκτελούνται κανονικά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης

comments powered by Disqus