Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας ζητά προσφορές για την ψηφιοποίηση των αρχείων των σωματείων της

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας ζητά προσφορές για την ψηφιοποίηση των αρχείων των σωματείων της

Η Ομοσπονδία, μετά από την υλοποίηση της ψηφιοποίησης του αρχείου της, προχωράει στην ψηφιοποίηση των αρχείων των σωματείων της. Για το λόγο αυτό ζητάμε προσφορές για:
α) την ψηφιακή αποτύπωση των σελίδων των βιβλίων προσκλήσεων και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων της, καθώς και των βιβλίων ταμείων τους, από την ίδρυση τους έως και το έτος 1985
β) τη συνοπτική καταγραφή της ιστορίας της ομοσπονδίας, έτσι όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στα βιβλία της παραγράφου από το 1914 έως το 1985, καθώς και στα ήδη ψηφιοποιημένα αρχεία της
γ) την δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για την παρουσίαση του αρχείου σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί για το σκοπό αυτό.
Απαραίτητη προϋπόθεση: οι προσφορές πρέπει να είναι από το Νομό Αιτ/νίας (εντοπιότητα).
 Καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση προσφορών: έως 12.6.2018.

Από το Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Πολύζος Γεώργιος Τσούνης Φίλιππος

comments powered by Disqus