Ευχαριστήρια ανακοίνωση του Γ.Ο.Ε.Β Αχελώου

Ευχαριστήρια ανακοίνωση του Γ.Ο.Ε.Β Αχελώου

Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κύριο Φαρμάκη Νεκτάριο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη για την αποκατάσταση παροχής ηλεκτροδότησης στα αρδευτικά αντλιοστάσια των Τ.Ο.Ε.Β. του νομού Αιτωλοακαρνανίας και τη συνεχή στήριξη και παρουσία του.

Καθώς επίσης για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου σχετικά με τις ΑΠΕ και με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των εγγειοβελτιωτικών έργων στη Δυτική Ελλάδα

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου

κ. Βήτας Κωνσταντίνος
κ. Κοντογιάννης Γεώργιος
κ. Κολοσιώνης Κωνσταντίνος
κ. Μασίκας Νικόλαος
κ. Καραδήμας Κωνσταντίνος
κ. Κόντος Χρήστος

comments powered by Disqus