Οι τιμές στο Δημοτικό Πάρκινγκ Αγρινίου

Οι τιμές στο Δημοτικό Πάρκινγκ Αγρινίου

Δημοσιεύθηκε από τον Δήμο Αγρινίου το τιμολόγιο χώρου στάθμευσης της Εταιρείας Στάθμευσης Αγρινίου – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α,

Αναλυτικά οι χρεώσεις:

Πρώτη ώρα: Ένα (1) Ευρώ.

Δεύτερη ώρα και μετά : 0,50 Ευρώ.

Ετήσια χρέωση: 600,00 Ευρώ

Μηνιαία χρέωση: 60,00 Ευρώ

24ωρη χρέωση: 10.00 Ευρώ

comments powered by Disqus