Δώρο Πάσχα: Πότε πληρώνεται και από ποιον

Δώρο Πάσχα: Πότε πληρώνεται και από ποιον

Βγήκε το νέο έντυπο στο σύστημα Εργάνη, που πρέπει να υποβάλουν οι εργοδότες προκειμένου να λάβουν στη συνέχεια το μέρος που αντιστοιχεί στην κρατική συμμετοχή. Γιατί αντιδρούν τα λογιστήρια με τις ρυθμίσεις.

Έως το τέλος του μήνα, οφείλουν οι εργοδότες να καταβάλουν στους μισθωτούς εργαζόμενούς τους το Δώρο Πάσχα, στο σύνολό του, και στη συνέχεια το κράτος θα πληρώσει στις επιχειρήσεις το μερίδιο που του αντιστοιχεί.

Τις προηγούμενες ημέρες, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ υπουργική απόφαση που προβλέπει το νέο έντυπο που οφείλουν να υποβάλουν οι εργοδότες, κατά το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου, προκειμένου το κράτος να τους καταβάλει την αναλογία του δώρου Πάσχα 2020, για τους εργαζόμενους που οι συμβάσεις τους βρίσκονταν σε αναστολή.

Συγκεκριμένα, η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι για την πληρωμή προς τους εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα κατά το μέρος που βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, οι εργοδότες πρέπει να υποβάλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, από 1-7-2020 έως 10-7-2020, το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020, για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός».

Στο έντυπο δηλώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΓΒΑΝ), τα στοιχεία των εργαζομένων τους, καθώς και το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μεικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις), που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Να σημειωθεί ότι η απόφαση του υπουργείου Εργασίας να καταβάλουν οι εργοδότες το σύνολο του δώρου και στη συνέχεια το δημόσιο να καταθέσει στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων το ποσό που τους αναλογεί, έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση σε εργοδότες και λογιστήρια. Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει ότι έως το τέλος Ιουνίου, οι επιχειρήσεις οφείλουν να καταβάλουν στους εργαζόμενους που είχαν θέσει σε αναστολή το σύνολο του Δώρου Πάσχα -δηλαδή μισό μηνιαίο μισθό, εφόσον έχουν απασχόληση όλο το διάστημα από 1/1/2020 έως 30/4/2020. Ακολούθως, από 1 έως 10 Ιουλίου, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης για το επίδομα εορτών Πάσχα στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, παράλληλα με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, για να λάβουν από το κράτος τα ποσά που αναλογούν στο τμήμα του Δώρου που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπενθυμίζεται πως το κράτος θα πληρώσει το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός τελούσε σε αναστολή.

Τα στοιχεία που οφείλουν να δηλώσουν είναι τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ), τα στοιχεία των εργαζομένων τους καθώς και το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μεικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Έως τις 10 Ιουλίου, οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλουν και νέα, διακριτή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) για το Δώρο Πάσχα, καταχωρίζοντας τα ποσά του επιδόματος που βαρύνουν τον εργοδότη στον κωδικό τύπου αποδοχών 03 και τα ποσά του επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό στην ίδια ΑΠΔ, σε κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες του οποίου θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Στη συνέχεια, το δημόσιο, μέσω του υπουργείου Εργασίας, θα πληρώσει στην κάθε επιχείρηση το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

Να σημειωθεί πως δεν είναι λίγοι οι επιχειρηματίες που κατέβαλαν στους εργαζόμενούς τους μειωμένο Δώρο Πάσχα κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα και τώρα καλούνται να καταθέσουν το επιπλέον ποσό, το οποίο στη συνέχεια θα τους επιστραφεί από το υπουργείο Εργασίας. Παράλληλα, καθώς από 1η Ιουνίου έχουν μειωθεί οι εισφορές, δεν είναι ξεκάθαρο με ποιες εισφορές θα γίνουν οι κρατήσεις.

comments powered by Disqus