Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ΝΕΕΣ ειδικότητες στο ΔΙΕΚ Αγρινίου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ΝΕΕΣ ειδικότητες στο ΔΙΕΚ Αγρινίου

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αγρινίου στην προσπάθειά του να συντάξει ολοκληρωμένη πρόταση προς τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, η οποία θα εγκρίνει τη δημιουργία νέων ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν το Χειμερινό Εξάμηνο 2020, προτίθεται να λάβει υπόψη του την επιθυμία των υποψηφίων καταρτιζόμενων για τη συμμετοχή τους σε αυτές.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την επιθυμία σας στον σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK2dj4dM_89Tv9Nu4U2jFRVB9uVCqIH

4IPQsU8Cq_SbWFhlQ/viewform
Ο Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου
Βεντήρης Παρασκευάς

comments powered by Disqus