Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Πρόσληψη τριών ατόμων Δ.Ε. πληρωμάτων ασθενοφόρων για δύο χρόνια

Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Πρόσληψη τριών ατόμων Δ.Ε. πληρωμάτων ασθενοφόρων για δύο χρόνια

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι μετά από σχετική απόφαση της 6ης Υ.Π.Ε., εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων προκειμένου να καλύψουν ανάγκες του τομέα ΕΚΑΒ Μεσολογγίου για την πανδημία covid-19.

Η ανάληψη υπηρεσίας, σύμφωνα μα απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.Π.Ε θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων πέντε ημερών.

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου

comments powered by Disqus