Ολη η λίστα με τις περιοχές που θα αποκτήσουν τηλεοπτικό σήμα στην Αιτωλοακαρνανία

Ολη η λίστα με τις περιοχές που θα αποκτήσουν τηλεοπτικό σήμα στην Αιτωλοακαρνανία

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Βασίλη, Μαγκλάρα, ο κατάλογος των περιοχών – οικισμών της δράσης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) για την κάλυψη των «λευκών περιοχών» με τηλεοπτικό σήμα. Η εν λόγω δράση έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα καθώς αφορά περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες που αποκλείστηκαν από το τηλεοπτικό σήμα κατά την μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.

Η πρωτοβουλία αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλους τους δήμους της επικράτειας και η εφαρμογή της δράσης θα λύσει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αποτέλεσε στο παρελθόν σημείο τριβής μεταξύ των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ σχεδόν όλοι οι βουλευτές της περιφέρειας έχουν δεχτεί κατά επανάληψη παράπονα πολιτών που έμειναν χωρίς τηλεόραση. Να σημειωθεί, τέλος, ότι ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς, είχε εξαγγείλει την δράση στο παρελθόν.

Ο κατάλογος των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α΄ Μέρος αναφέρονται οι περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης που εντάσσονται άμεσα στο έργο και δύνανται να επιχορηγηθούν με την έναρξη της υλοποίησής του, ενώ στο Β’ μέρος εντάσσονται εκείνες που δύνανται να υπαχθούν σε αυτό μετά από την κατάθεση Βεβαίωσης – Υπεύθυνης Δήλωσης του οικείου Δήμου προς τη ΓΓΤΤ και κατόπιν διενέργειας σχετικού ελέγχου της ΕΕΤΤ σε αυτούς. Επισημαίνεται ότι στο Β΄ μέρος του καταλόγου εντάσσονται οι οικισμοί, για τους οποίους δεν υπήρξε σύμφωνο αποτέλεσμα μεταξύ των μετρήσεων της ΕΕΤΤ και των θεωρητικών προβλέψεων της προαναφερθείσας μελέτης και γενικώς χρήζουν περαιτέρω ενεργειών αποτύπωσης κάλυψης.

Κατάλογος με τις περιοχές που θα αποκτήσουν σήμα (α)
Ραΐνα,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Λιαγκαίικα,τα ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Σχίνος,ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Φραγκουλαίικα,τα ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Γιατσαίικα,τα ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κανδήλα,η ΑΛΥΖΙΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μύτικας,ο ΑΛΥΖΙΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αρχοντοχώριον,το ΑΛΥΖΙΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Βάρνακας,ο ΑΛΥΖΙΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άγιος Αθανάσιος,ο ΑΛΥΖΙΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πτελέα,η ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κάναλος,ο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ξηράκια,τα ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τερψιθέα,η ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Καταφύγιον,το ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άνω Χώρα,η ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αναβρυτή,η ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κρυονέρια,τα ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Λιμνίτσα,η ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Λεύκα,η ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ελατόβρυση,η ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Γραμμένη Οξυά,η ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ελατού,η ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Καλλονή,η ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κυδωνέα,η ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κεντρική,η ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μανδρινή,η ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αμπελακιώτισσα,η ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Γρηγόριον,το ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ασπριά,η ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πόδος,ο ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Γολέμιον,το ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κάτω Χώρα,η ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Σωτήρω,η ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Σέλλος,ο ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άνω Κεράσοβον,το ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δάφνη,η ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αμβρακία,η ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αργυρόν Πηγάδιον,το ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Διπλάτανος,ο ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πέρκος,ο ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άγιος Ιωάννης,ο ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μάνδρα,η ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αμπέλια,τα ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άγιος Ιωάννης,ο ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άγιος Θεόδωρος,ο ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κοσκινάς,ο ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μέγας Δένδρος,ο ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μετόχι,το ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κοκκινόβρυση,η ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Νεροσύρτης,ο ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Χαλίκιον,το ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άνω Δρυμών,ο ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μισάμπελλα,τα ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Λαδικού,η ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Θεοτόκος,η ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πούλινος,ο ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ρόγγια,τα ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δάφνη,η ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Λάσπαι,αι ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κακαβάς,ο ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άγιος Γεώργιος,ο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άνω Μούσουρα,τα ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ξηραίικα,τα ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άνω Κουδούνιον,το ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μελικιναίικα,τα ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κάτω Κουδούνιον,το ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Νέο Χαλκιόπουλο,το ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Εμπεσός,ο ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Θύαμος,ο ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αμοργιανοί,οι ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Νέα Μαλεσιάδα,η ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ποταμιά,η ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Βρουβιανά,τα ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ποδογορά,η ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Παλιάμπελα,τα ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άγιοι Θεόδωροι,οι ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αλευράδα,η ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Σταθάς,ο ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Νέον Αγρίδιον,το ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πετσάλια,τα ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κάμινος,η ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πατιόπουλον,το ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μπαμπαλιόν,το ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Σκατζόκαμπος,ο ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Υπαπαντή,η ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μαρανέλι,το ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Χαμορίκι,το ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άγιος Μηνάς,ο ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άνω Κάμπος,ο ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Βαρκό Κυπριό,το ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αμπέλιον,το ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Συκέα,η ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Παυλιάδα,η ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Προσήλια,τα ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Γραμματσούλι,το ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δρομίτσα,η ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πραντικόν,το ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Καζαναίικα,τα ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Παραδείσιον,το ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κουρτελαίικα,τα ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ποταμούλα,η ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τσιλιγιανναίικα,τα ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Θεριακήσιον,το ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Καστριώτισσα,η ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Παλαιόκαστρον,το ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Βελβίνα,η ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Νεόκαστρον,το ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Παλαιοχωράκιον,το ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πόρος,ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Παλιάμπελα,τα ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αλώνια,τα ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Σιτόμενα,τα ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Σκουτερά,η ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Σταματογιανναίικα,τα ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κακαβάς,ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ελληνικόν,το ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Λίμνη,η ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ζευγαράκι,το ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κυρά Βγένα,η ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Λαμπίριον,το ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μακρά Λογκά,η ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κάτω Λαμπίριον,το ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Στριγανιά,η ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ποταμούλα,η ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Χούνη,η ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κελανίτης,ο ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αγία Βαρβάρα,η ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Φραγκόσκαλα,η ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ψηλόβραχος,ο ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τσουναίικα,τα ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αγαλιανός,ο ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Χαραυγή,η ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αγία Τριάς Γούναρη,η ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Σκαλιτίνα,η ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Παλαιοχώρια,τα ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Λακώματα,τα ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αγία Δευτέρα,η ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Χάραμα,το ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Λεντίνη,η ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ανδρωναίϊκα,τα ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Λάκκαι,αι ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άγιος Βασίλειος,ο ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ποτιστικό,το ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πλάτανος,ο ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κλεπά,η ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Νεοχώριον,το ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Περίστα,η ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άγιος Δημήτριος,ο ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Περδικόβρυση,η ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Λιβαδάκιον,το ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Καστανέα,η ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Χόμορη,η ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κάτω Πλάτανος,ο ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πετρωτόν,το ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δενδροχώριον,το ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αγία Τριάς,η ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κρανές,ο ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Παλαιόπυργος,ο ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ελευθεριανή,η ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ανθόφυτον,το ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πλατανιάς,ο ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δορβιτσιά,η ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μηλέα,η ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Στύλια,η ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κάμπος,ο ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Λουτρά Στάχτης,τα ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Συκέα,η ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Γάβρος,ο ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Λεπτοκαρυά,η ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κουτσογιανναίικα,τα ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Παλαιοχώριον,το ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ματσούκιον,το ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Λαγκάδι,το ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τρίκορφον,το ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Περιθώριον,το ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Άνω Βασιλική,η ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κάτω Καλαβρούζα,η ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Κατάλογος με τις περιοχές που θα αποκτήσουν σήμα (β)
Βαρετάδα,η ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Νέα Κερδύλια,τα ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Μοναστηράκιον,το ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κάτω Μακρινού,η ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Καψοράχη,η ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Σπολάιτα,η ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Λεσίνιον,το ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Παραβόλα,η ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Παντάνασσα,η ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

comments powered by Disqus