Ο Ναυτικός Όμιλος καλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση

Ο Ναυτικός Όμιλος καλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση

Καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου όπως προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση στις 30/5/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00μμ στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου.

Τα θέματα προς συζήτηση είναι:

Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ.

Οικονομικός Απολογισμός.

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή Δ.Σ.

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εκλογών.

Για το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

comments powered by Disqus