Παρατείνονται oι συμβάσεις ΣΟΧ σε καθαριότητα, φύλαξη και σίτιση στα νοσοκομεία

Παρατείνονται oι συμβάσεις ΣΟΧ σε καθαριότητα, φύλαξη και σίτιση στα νοσοκομεία

Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη προέκυψε μετά από ψήφιση σχετικού άρθρου (45) του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας που αφορά την κύρωση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου (10/8 και 22/8) της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα με την ως άνω διάταξη παρατείνονται μέχρι 31/12/2021 όλες οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας.

Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την μονιμοποίηση τους. Αναμένουμε το επόμενο, καθότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Νοσοκομείων της Χώρας.

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου

comments powered by Disqus