Άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης στο λιμάνι Μεσολογγίου

Άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης στο λιμάνι Μεσολογγίου

Το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου διοργανώνει την Παρασκευή 23/10/20 και περί ώρα 11:00 άσκηση καταπολέμησης περιστατικού ρύπανσης από πετρέλαιο στη θάλασσα στο λιμένα Μεσολογγίου.

Σκοπός της ανωτέρω άσκησης, που αποτελεί σημαντικό τμήμα του Σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους περιστατικών, είναι

ί. Η βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης του προσωπικού μας,

ίί. Η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και φορέων και

ίίί. Η καταγραφή τυχόν ελλείψεων-αδυναμιών, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προς αποκατάσταση αυτών.

Για την υλοποίηση της άσκησης από την Υπηρεσία μας θα λάβει μέρος το προσωπικό της καθώς επίσης πλωτά και χερσαία μέσα που έχουμε στη διάθεση μας.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να συμμετάσχετε στην άσκηση διαθέτοντας προσωπικό Υπηρεσιών σας καθώς και υλικά και μέσα για την απορρύπανση της θάλασσας και συγκεκριμένα:
ί. Δήμος Ι.Π Μεσολογγίου σε συνεργασία με Δ.Λ.Τ.: Ένα φορτηγό όχημα για την μεταφορά του πλωτού φράγματος και των υλικών απορρύπανσης καθώς και ομάδα δύο ατόμων για καθαρισμό του λιμένος Μεσολογγίου.

ίί. Π.Υ: Ένα όχημα επανδρωμένο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.-
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Στο πλαίσιο της «Για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της Ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο 1990».

β) Π.Δ 11/2002 (ΦΕΚ:6Α) «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες».

comments powered by Disqus