ΔΕΗ: Από 1η Νοέμβρη το χειμερινό οικιακό τιμολόγιο

ΔΕΗ: Από 1η Νοέμβρη το χειμερινό οικιακό τιμολόγιο

Η ΔΕΗ Α.Ε ενημερώνει τους πολίτες που κάνουν χρήση του οικιακού νυχτερινού τιμολογίου Γ1Ν, myHome online και myHome Εnter, με τμηματικό ωράριο, ότι θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30 Απριλίου 2021.

Συγκεκριμένα το ωράριο χειμερινής περιόδου είναι:

15:00 – 17:00 και 02:00 – 08:00 για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.

15:00 – 17:30 και 02:00 – 08:00 για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

comments powered by Disqus