Πώς θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του δήμου Αγρινίου

Πώς θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του δήμου Αγρινίου

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον covid 19, υπενθυμίζεται ότι  όλες οι υποθέσεις των δημοτών θα  διεκπεραιώνονται  τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,  και εφόσον απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, μπορούν να  προσέρχονται  στις υπηρεσίες κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης.
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & email
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών:
2641360220, 2641360420 και email: dioikitiko@agrinio.gr
Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων :2641360491 έως 2641360493
Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου Αγρινίου:2641360426, 2641360427
Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού:2641340421 έως 2641360425 και 2641360442 και email: dioikitiko@agrinio.gr
Ληξιαρχείο Αγρινίου: 26413 60438 , 2641360437 και email: lixiarxeio@agrinio.gr
Δημοτολόγιο Αγρινίου: 26413 60430 έως 2641360436 και email: dhmotologio@agrinio.gr
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:
15194, 2641360623 έως 2641360626 και email dka@agrinio.gr
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας:
26413 63400, 2641363457 email:pronoia@agrinio.gr
Κέντρο Κοινότητας: 26410 46990 , 2641048747
Κοινωνικό Ιατρείο: 2641033582
Δομή Αστέγων : 2641027512
Συσσίτιο : 2641056055
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:
2641360680 και email: doikonomiki@agrinio.gr
Τμήμα Ταμείου και Εισπράξεις :2641360458
Τμήμα Λογιστηρίου & Αποθηκών:2641360467
Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας:2641360464
Τμήμα Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών:2641360480
Δημοτική Αστυνομία :
26413 64400 και email:dhmotast@agrinio.gr
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:
2641363451 2641360584 και email:dtoa@agrinio.gr
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής:26413 63456, 2641363452, 2641363538, 2641363454, 2641363455, 2641360580 έως και 2641360583

comments powered by Disqus