Ολοκληρώθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του νοσοκομείου Μεσολογγίου

Ολοκληρώθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του νοσοκομείου Μεσολογγίου

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης και απεστάλη στο Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας προς έγκριση και εν συνεχεία στην 6η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας.

Επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η εν λόγω εκπόνηση υλοποιήθηκε από ομάδα εργασίας η οποία αποτελείται αποκλειστικά από υπαλλήλους της Ν.Μ. Μεσολογγίου σε απόλυτη συνεργασία με τη Διοίκηση .

Εκφράζουμε τις Δημόσιες ευχαριστίες μας προς τούτο και συνεχίζουμε.

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου

comments powered by Disqus