16/04/2021 22:42

Αιτήσεις για τη διαδικασία επιλογής μαθητών Α΄ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ Τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία του σχολείου κατά τις εργάσιμες μέρες του χρονικού διαστήματος 02 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2018 και ώρες 8.30 π.μ. – 14.00 μ.μ.
Μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή
Η ημερομηνία εξέτασης είναι η 20η Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και η ώρα έναρξης είναι η 10:00 π.μ .
Οι θεματικές ενότητες στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι είναι: ρυθμός, ακουστική ικανότητα, φωνητική ικανότητα, διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό) σε επίπεδο αντίστοιχο, τουλάχιστον, της κατωτέρας Σχολής.
Όλες οι πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου:
http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr/
Τηλ. του Μουσικού Γ/σίου Αγρινίου: 2641053595 (εσωτ 1,2) / Fax: 2641044485
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ