Αιτωλικό: Ημερίδα για τις προστατευόμενες περιοχές και το περιβάλλον

Την περασμένη Δευτέρα 20/9 πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο «Βάσως Κατράκη – Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών», στο Αιτωλικό, ημερίδα στο πλαίσιο του Έργου «Φύλακες της Φύσης: Ενεργοί Πολίτες για την Αειφόρο Διαχείριση και Διαφύλαξη Προστατευόμενων Περιοχών».

Η Ημερίδα είχε ως στόχο την ανάδειξη του προβλήματος της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Πάρκου της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού και περιοχή Natura Λίμνης Τριχωνίδας, στην αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπισή του και στην ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού. Συμμετείχαν πολλοί εκπρόσωποι τοπικών φορέων και οργανώσεων, εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών, αλλά και απλοί πολίτες.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ τού Φορέα Διαχείρισης κ. Φώτης Περγαντής καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και ευχαρίστησε το δίκτυο των τοπικών εθελοντών που δημιουργήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Οικοτουρισμού και το Active citizens fund για τη δράση τους. Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, κ. Λάμπρος Δημητρογιάννης, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου και ο Αντιδήμαρχος Θεμάτων Πρόνοιας, Τοπικής Ανάπτυξης, ΚΕΠ, Δημοτικής Αστυνομίας και Πολεοδομίας Μεσολογγίου κ. Νίκος Καραπάνος έκαναν τοποθετήσεις για το πρόβλημα και δήλωσαν την υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Οικοτουρισμού.

Η κυρία Φούλη Παπαγεωργίου, εκπροσωπώντας την Ελληνική Εταιρεία Οικοτουρισμού παρουσίασε το Έργο Φύλακες της Φύσης, την εστίαση του στο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία δικτύου εθελοντών και την κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού. Δεν παρέλειψε επίσης να αναφέρει τη μεγάλη συμμετοχή που είχαν οι τοπικοί φορείς και οργανώσεις που συμμετέχουν στο Δίκτυο Φύλακες της Φύσης στις δύο εθελοντικές δράσεις καθαρισμού που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου .

Ο κύριος Γιάννης Σελιμάς, Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων παρουσίασε τα αποτελέσματα της Μελέτης Καταγραφής και Αξιολόγησης χώρων Ανεξέλεγκτης Απόθεσης Απορριμμάτων του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου -Αιτωλικού και εστίες απορριμμάτων στην παραλίμνια ζώνη της περιοχής Natura λίμνης Τριχωνίδας, από τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων, επίσης ανέφερε τις επιτυχείς ενέργειες του Φορέα που εξασφάλισαν για πρώτη φορά χρηματοδότηση για την απομάκρυνση αδρανών υλικών από την περιοχή και ευχαρίστησε την Ελληνική Εταιρεία Οικοτουρισμού αλλά και το δίκτυο των Εθελοντών για τη σημαντική συμβολή τους στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το σπουδαίο αυτό πρόβλημα.

Στη συνέχεια έκαναν παρεμβάσεις η κυρία Όλγα Δασκαλή, Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου, ο καθηγητής Γεράσιμος Αράπης, πρόεδρος και ο κύριος Κώστας Τενεκετζής μέλος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Νότιας Πελοποννήσου και Κυθήρων και ο Δρ Μιχαήλ Ξανθάκης, διευθυντής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Ακολούθησε ζωηρή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων πολιτών και εκπροσώπων τοπικών οργανώσεων και των τοπικών αρχών, και όλοι συμφώνησαν στην ανάγκη ενός σωστού και αποτελεσματικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και στην αναγκαιότητα να χτιστούν συνέργειες μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και με την εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και να υιοθετήσουν υπεύθυνη συμπεριφορά.

Στην ημερίδα συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας, Λάμπρος Δημητρογιάννης, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Δημητρογιάννης ανέφερε ότι η προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων διέπεται στη χώρα μας από ένα κυκεώνα νομοθετημάτων και κατακερματισμό αρμοδιοτήτων, δυσκολεύοντας όλους του φορείς, θεσμικούς και μη, στην επίλυση προβληματικών καταστάσεων και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεδομένων.

Δεν παρέλειψε επίσης να αναφέρει τις μεγάλες προσπάθειες που έχει καταβάλλει τη τελευταία διετία η Περιφερειακή Αρχή, μεταξύ άλλων:

– Την επιτυχή ένταξη του μεγάλου περιβαλλοντικού έργου που αφορά τη Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού- Μεσολογγίου ύψους 21,4 εκατ. ευρώ

– Την αναβάθμιση και εμπλουτισμό του Γεωχωρικού Σχεδίου Περιβαλλοντικής Εποπτείας, όπου δίνεται η δυνατότητα συνεχούς ροής πληροφοριών για εντοπισμό σημείων περιβαλλοντικής μόλυνσης, ιδίως σε υδάτινα συστήματα.

– Την εκτέλεση του προγράμματος Παρακολούθησης ποιοτικής κατάστασης των ΧΥΤΑ/Υ και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, προϋπολογισμού 375.000 ευρώ, πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να ανανεωθεί για άλλα δύο χρόνια.

– Την αύξηση των σημείων ελέγχου σε ποτάμια, καθώς και την αύξηση των περιβαλλοντικών ελέγχων.

– Την έκδοση επιστημονικής έκθεσης για την περιβαλλοντική κατάσταση του θαλάσσιου χώρου το Ιονίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

– Την καθιέρωση ουσιαστικής συνεργασίας με τη Διαμεσογειακή Επιτροπή Περιφερειών για θέματα διαχείρισης υδάτων.

– Την υλοποίηση 19 Τοπικών Σχεδίων για την Κλιματική Αλλαγή, ένα για κάθε Δήμο της Περιφέρειας, επίτευγμα που αποτελεί μοναδικό στη χώρα.

Επίσης, ο κ. Δημητρογιάννης γνωστοποίησε στους παρισταμένους, ότι ενόψει του νέου ΕΣΠΑ, και ύστερα από εντατική προεργασία των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, έχουν προταθεί έργα και δράσεις ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, που αφορούν δράσεις εποπτείας υδάτων, καθορισμό και χωροθέτηση υπόγειων υδάτων που εμφανίζουν υφαλμύρινση, εμπλουτισμό υδάτινων συστημάτων, καθώς και προσδιορισμό στάθμης και διακύμανσης των φυσικών λιμνών της Περιφέρειας.

Όλοι οι παριστάμενοι της ημερίδας συμφώνησαν στην ανάγκη συνεργειών και μια ολιστική διαχείριση για την προστασία και διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών, όπως και την εφαρμογή δράσεων επιχειρησιακού χαρακτήρα.

Λίγα λόγια για το συγκεκριμένο έργο:

Το έργο «Φύλακες της Φύσης: Ενεργοί Πολίτες για την Αειφόρο Διαχείριση και Διαφύλαξη Προστατευόμενων Περιοχών» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Εταιρία Οικοτουρισμού (ΕΛ.ΕΤ.ΟΙΚ.). Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr.

Το Έργο υποστηρίζει ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων και συμμετέχουν ενεργά το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου και πολλοί τοπικοί φορείς/ομάδες πολιτών: (αλφαβητικά) «Act Now – Παρέμβαση Τώρα, Αγρίνιο», «Acheloos GrowUp», «Ε.Π.Π.Ι-ΔΡΟΥΜΕ», «ΙΔΕΑΠ Θέρμου», «Messolonghi by Locals», «Κίνηση Πολιτών ΔΡΩ για την Αιτωλοακαρνανία», «Ορειβατικός Χιονοδρομικός Σύλλογος Μεσολογγίου Η Βαράσοβα», «Save the Hood Αγρίνιο» και «Φίλοι του Πολιτισμού και της Φύσης Οινιαδών.