Αιτωλοακαρνανία: Προς δημοπράτηση το έργο συντήρησης οδοστρωμάτων

Σε δημοπράτηση τέθηκε το έργο για τη συντήρηση οδοστρωμάτων και αποκαταστάσεις φθορών επαρχιακού και λοιπού δικτύου οδών περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3,4 εκατ. Ευρώ με ΦΠΑ (αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 8 εκατ. ευρώ) και αναθέτουσα αρχή είναι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 /12 / 2021 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρεις μέρες αργότερα , στις 10 / 12 / 2021.

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται στους 9 μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

Αναλυτικά το έργο:

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε Τμήματα Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με σκοπό να αναβαθμίσουν τα παλαιά και επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου. Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες καθαρισμών και επενδύσεων τάφρων απορροής του δικτύου και μικρά τεχνικά, κατασκευή τοίχων προστασίας και συρματοκιβωτίων όπου είναι απαραίτητα, αποκατάσταση καθιζήσεων και φθαρμένων οδοστρωμάτων με νέους ασφαλτοτάπητες, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, επαναδιαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση και καθαρισμός περιοχής για αύξηση ορατότητα.

Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Unsplash

ypodomes.com